Jordbruksarbete, fortsättning


I dag finns det ungefär 71 000 lantbruk i Sverige. 1970 fanns det mer än dubbelt så många. Ändå har produktionen inte minskat, eftersom gårdarna har blivit betydligt större. I dag har en svensk gård en åkerareal på ungefär 37 hektar. Det är nästan dubbelt så mycket som för 40 år sedan.

Vi får också ut betydligt mer av varje hektar och av varje djur. I dag ger ett hektar vårvete i genomsnitt fyra eller fem ton i skörd, medan motsvarande siffra för 1970 bara var tre ton. En genomsnittlig mjölkko ger ungefär 8 400 liter mjölk på ett år, 1970 fick vi bara omkring 4 000 liter mjölk per ko.

Gå tillbaka och läs mer om lantbruk

© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt