Vad producerar vi, fortsättning


Nästan 20 procent av åkerarealen i Sverige odlas ekologiskt. En stor del av lammproduktionen, omkring 40 procent, är ekologisk. För övriga djurslag är andelarna betydligt mindre. Ungefär fem till åtta procent av våra nötkreatur och värphöns föds upp med ekologiska metoder. För gris och slaktkyckling är andelen under en procent.

Gå tillbaka och läs mer om lantbruk

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt