Jämtland


Jämtland har väldigt mycket skog och det är många bönder som äger både skog och odlingsmark. En bonde som äger skog måste sköta den genom att röja och gallra. Gallra heter det när man tar ner träd lite här och där för att de andra träden ska kunna få mer plats att växa. Om hela landskapet vore skog skulle det vara som ungefär 2,4 miljoner fotbollsplaner. Men mycket av denna skogen är naturreservat. Odlingslandskapet här i Jämtland är väldigt varierande med ängs- och hagmarker, betesmarker och odlingsmark. De djur som betar på marken i Jämtland är mest kor, men det finns även lamm och gris. Det finns även en och annan get som utgör getostproduktionen. I den största staden, Östersund finns det ett Arla mejeriet.

Sveriges största fjäll- och alpinsportssort finns i Åre som ligger i Jämtland. Eftersom fjällen lockar många turister till Åre kan många gårdsbutiker ha bra försäljningar under vinterhalvåret, vilket gör Jämtland attraktivt att bo och producera i.

Fakta om Jämtland


Landskapsblomma: Brunkulla

Landskapsdjur: Älg

Yta: ca. 3,3 miljoner hektar

Befolkning: ca. 114 000 invånare 

Största stad: Östersund

Älg

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt