Lappland


Lappland är ett av Sveriges största landskap, och tar nästan upp en fjärdedel av Sveriges yta. Jämför man ytan med en fotbollsplan, så hade det behövts ungefär 7,6 miljoner fotbollsplaner för att fylla Lappland. Här uppe kan vi ha det riktigt kallt, ända ner till -40 grader på vintern. Men eftersom solen under en månad är framme 24 timmar av dygnet kan vi faktiskt få upp till 25–30 grader. Det finns mycket skog i landskapet, men vi har också en del odling. Vi har både vall, lite spannmål (korn och havre till djurfoder) och lite potatis, men på grund av det kallare väder så har vi mest vall. De djur som finns i Lappland är bland annat kor, hästar och får.

Fakta om Lappland


Landskapsblomma: Fjällsippa

Landskapsdjur: Fjällräv

Yta: ca. 10,8 miljoner hektar

Befolkning: ca. 91 800 invånare

Största stad: Kiruna

Fjällräv

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt