Norrbotten


Norrbotten är ett landskap som ligger högst upp i Sverige jämte Lappland. Här uppe är nästan 50 procent av landytan skog. På den ytan som blir kvar har vi en del åkermark där vi odlar mest vall, som är mat till våra kor. Det odlas en liten del spannmål och då är det främst korn och havre, som även det blir mat till våra djur.

De djur som finns i Norrbotten är kor, både mjölkkor och köttproduktionskor, får, grisar, hästar, getter och höns. Antal förtag har minskat genom åren, men djuren har ökat hos de företag som finns kvar. Om alla dessa djur hade sprungit lösa i Norrbotten hade de kunnat springa omkring på ca. 1,8 miljoner fotbollsplaner.

Fakta om Norrbotten


Landskapsblomma: Åkerbär

Landskapsdjur: Lavskrika

Yta: ca. 2,6 miljoner hektar

Befolkning: ca. 194 000 invånare

Största stad: Luleå

Åkerbär

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt