Skåne


I Skåne har vi det extra bra, då här finns tillgång till mycket bra åkermark. Då är det inte så konstigt att Skånes bönder står för nästan hälften av Sveriges livsmedels-produktion.

Åkermarken är en viktig del av det skånska näringslivet, och omsätter mer än 200 miljarder kronor och sysselsätter cirka 60 000 människor som producerar och förpackar mat. I Skåne finns drygt 9 000 lantbruksföretag som i genomsnitt brukar 54 hektar (54 hektar är ungefär som 38 fotbollsplaner) där man odlar framförallt spannmål, raps, sockerbetor och potatis. En annan viktig gröda är vall som blir mat till djur. Men på landsbygden finns det också många fler företagare som arbetar med jord, skog och landsbygdens miljö. Den skog som finns i Skåne har ett stort inslag av lövträd.

Fakta om Skåne


Landskapsblomma: Prästkrage

Landskapsdjur: Kronhjort

Yta: ca. 1,1 miljon hektar

Befolkning: ca. 1,34 miljoner invånare 

Största stad: Malmö

Prästkrage

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt