Småland


När du färdas genom Småland ser du väldigt mycket skog, men inte bara skog utan det finns självklart en del gårdar. Det är tack vare djuren som det inte bara är skog i landskapet utan de betar och håller en del av landskapet öppet. Eftersom det är så mycket skog kan bonden ha många utspridda hagar med skog emellan. Småland är det landskapet som har flest antal kor, och är ett av de största jordbrukslandskapen i Sverige. Vi har även andra djur som gris, häst, får och hönor. Om man skulle jämföra Smålands yta med fotbollsplaner så skulle Småland vara lika stort som ungefär 2 miljoner fotbollsplaner.

Visste du att kycklingen du äter kan vara uppväxt på en gård nära dig. De flesta svenska kycklingbönderna hittar du i Småland eftersom det finns slakteri och foderfabriker här. Småland är även det landskap som har flest kor i hela Sverige.

Fakta om Småland


Landskapsblomma: Linnea

Landskapsdjur: Utter

Yta: ca. 2,9 miljoner hektar

Befolkning: ca. 742 000 invånare

Största stad: Jönköping

Småland

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt