Märkning av livsmedel


Det finns olika sätt att märka mat för att man som konsument ska kunna veta vilket ursprung maten har. Att en vara är märkt innebär att det finns information som säger om produkten exempelvis är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden om den är hälsosam och om djuren har blivit väl behandlade.


Nötkött, fisk och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga märkningen ska visa var produkterna kommer från.

Olika märkningar av livsmedel


Exempel på livsmedelsmärkningar är:

LRF-Mat

Kriterier för märkning av livsmedel


Det finns olika kriterier för livsmedelsmärkning inom olika områden. Exempel på kriterier är:

  • Miljöhänsyn: ekologisk produktion, kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO.
  • Djuromsorg: utomhusvistelse, liggplats, foder, GMO, användning av antibiotika.
  • Hälsa: joniserande strålning, livsmedelstillsatser, GMO.
  • Arbetsvillkor: rättigheter, säkerhet, minimipris, levnadslön.
  • Kontroll: hur märkningen kontrolleras, oberoende, flera parter

Kyckling

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt