Mälardalen

Fakta om regionen


I Mälardalen, alltså Västmanland, Uppsala och Stockholms län, finns många olika djur och växter och stora variationer i landskapet på landsbygden, allt från öppna landskap med betande djur i Stockholms skärgård till Bergslagens djupa skogar. Allra vanligast om man är bonde i Mälardalen är att man odlar växter, som exempelvis de fyra sädesslagen vete, havre, råg eller korn. De kan du se växa på åkrarna. Bland djuren är kycklingar, grisar och kor vanligast och från dem får vi ägg, kött, mjölk – och gödsel till åkrarna. I stora delar av vår region är det vanligt att bönderna har egen skog som de tar hand om och gör energi av. 

Kalendarium


Med hänvisning till myndigheternas rekommendationer gällande covid-19 har LRF Mälardalen tagit beslut om att ställa in samtliga Bonden i skolan gårdsbesök under 2020.

Bonden i skolan gårdsbesök på Ösby Naturbruksgymnasium, Geddeholms Gård och Berga Naturbruksgymnasium planeras att istället genomföras under maj månad 2021 och på Uppsala Yrkesgymnasium i september 2021.

Vi återkommer med specifika datum för dessa tillfällen längre fram.

Mälardalen

Kontaktuppgifter


Välkomna att träffa bönder i Mälardalen, både på gården och i skolan. Kontakta gärna oss på LRF Mälardalen så får du veta mer:

Helena Isaksson, verksamhetsutvecklare skol- och konsumentkontakt
Tel:072-981 12 69
E-post: helena.isaksson@lrf.se

Anna Lindgren, projektledare Bonden i skolan i Mälardalen
Tel: 010-184 42 04
Mobil: 076-696 68 25
E-post: anna.lindgren@lrf.se

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt