Norrbotten

Fakta om regionen


Att ha mjölkkor är det vanligaste hos bönderna i Norrbotten, och ganska många föder också upp kalvar. Förut fanns det många små bondgårdar i Norrbotten med få kor, men på sistone har de flesta sådana försvunnit. Nu är det knappt 100 gårdar kvar som har mjölkkor, men de har istället många kor. Ibland kan det finnas flera hundra mjölkkor på en gård.

Förutom mjölkkor finns det ganska många grisar, lamm och hönor i Norrbotten. En del bönder odlar potatis, och några morötter och grönsaker, eller vinbär.

Det passar bra att ha mjölkkor i Norrbotten för att deras mat, gräs, växer mycket bra här. Med bra mat i magen kan korna ge mycket och god mjölk till människorna. Av mjölken görs till exempel fil, smör och ost. Det är för kallt i Norrbotten för att odla till exempel vete, som man kan göra till mjöl och baka bullar av.

Norrbotten är ett län med mycket skog. Mer än hälften av hela Norrbottens markyta täcks av skog! Många bönder äger förutom åkermark även skog. Bonden måste sköta om skogen noga och när den vuxit klart fälls träden. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper och mycket annat. 

Besöksgårdar Norrbotten


Vill din skolklass lära sig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner, odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i tetrapaken i butiken? Det har du möjlighet att göra via ett antal besöksgårdar i Norrbotten. 

Vill du boka ett besök? Kontakta Maria Lindström, LRF Norrbotten.

Norrbotten

Kontaktuppgifter


Maria Lindström, LRF Norrbotten
0920-23 77 34
maria.lindstrom@lrf.se

Här nedan finner du även länkar till:
LRF Norrbotten
Grans Naturbruksgymnasium
Kalix Naturbruksgymnasium

LRF-Bonden

© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt