Örebro

Fakta om regionen


I Örebro län finns det bönder som producerar mjölk, kött, ägg, spannmål, oljeväxter som raps och lin, frukt, bär, potatis och grönsaker. En hel del grejer med andra ord! Även om länet är ganska litet till ytan, så odlas det mycket här. Det finns områden med bördig slättmark som passar bra att odla spannmål på. Med det menar vi att det är bra jordtyp och bra förhållanden som gör att spannmålet växer bra och det finns stora, platta åkrar som det fungerar bra att köra maskiner på.

Om man tittar på landskapet Närke så är det faktiskt det landskap där andelen spannmål på åkermarken är som störst, man odlar spannmål på lite mer än hälften (54 procent) av all åkermark. På ungefär en fjärdedel (25 procent) av all åkermark odlar man vall på (gräs som blir till foder till djuren). Det är ovanligt lite, det är faktiskt bara i Närke och Skåne som man odlar vall på så liten andel av åkermarken. Det kan jämföras med landskap som Jämtland där man odlar vall på ungefär 90 procent av all åkermark. Att det skiljer sig mycket beror på att förutsättningarna att odla spannmål och vall skiljer sig åt och passar olika bra på olika platser, till exempel på grund av olika jordtyper, klimat och hur landskapet ser ut.

I Örebro län finns det ungefär:

  • 33 000 nötkreatur
  • 18 000 får
  • 50 000 grisar
  • 350 000 höns
  • 3 000 hästar

Det finns här 590 000 hektar skog som sedan blir till papper, plankor och energi som vi kan värma våra hem med. En bonde kan ha flera olika delar i sitt företag. Till exempel kan bonden vara både mjölkbonde och skogsbonde samtidigt.

Besöksgårdar Örebro


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner, odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i butiken? Det har du möjlighet att göra via LRF Örebro besöksgårdar. Hit välkomnas alla typer av grupper, mellanstadieklasser, pensionärer, invandrare och andra intresserade. 

LRF Örebro arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter, för att skapa ökad förståelse för de gröna näringarna. 

Här hittar du alla våra besöksgårdar!

Örbro traktor

Kontaktuppgifter


Ansvarig för Bonden i skolans verksamhet i Örebro är:

Therése Staffansson
Verksamhetsutvecklare, skolkontakt
e-post: therese.staffansson@lrf.se tel: 010-184 45 25

LRF-Bonden

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt