Sydost


Besöksgårdar Sydost


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i butiken? Det har du möjlighet att göra via LRF Sydosts besöksgårdar. Hit välkomnas skolklasser och andra intresserade grupper. Det svenska jord- och skogsbruket är ett levande läromedel och en fantastisk resurs. Vi i LRF Sydost vill ge alla barn och ungdomar chansen att få möta den svenska bonden och ta del av livet på en gård, men också få en djupare förståelse för hur maten blir till och vad som krävs för att producera den på ett bra sätt. Kontakta oss information om våra besöksgårdar.

Ko-6

Kontaktuppgifter


Rose-Marie Winqvist
010-184 44 96

rose-marie.winqvist@lrf.se

LRF-Bonden

Lantbruksfakta


Här hittar du fakta om hur lantbruket i regionen ser ut:

sallat

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt