Värmland

Fakta om regionen


Värmland är ett landskap som har stor variation på lantbruk. Från Värmlandsnäs i söder där man kan se stora fält av spannmål till norra Värmland där skogarna breder ut sig och åkrarna blir mindre. Värmland har ett landskap som bjuder olika råvaror. Vi har stor variation på gårdarnas storlek och det de producerar, allt ifrån mjölkgårdar som ger oss mjölken, grisgårdar som ger oss fläsk, får som ger kött och hönserier som gör att vi får ägg till frukost. Dessutom finns det gårdar som sysslar med potatis, grönsaker, frukt och kryddgårdar som hjälper oss att få smak på maten.

Det finns 3123 lantbruksföretag i Värmland. Deras djur och odlingar bidrar inte bara till matproduktion, utan ger också möjlighet till motion och rekreation. Djuren håller landskapet öppet och skapar arbetstillfällen i både städer och på landsbygden – bönder, livsmedelstillverkning, turism med mera. I regionen är det flera bönder som håller landskapen öppna med nästan 50 000 nötkreatur.  Det finns ca 450 biodlare som gör att vi kan köpa honung som är lokalproducerad och bidrar till att pollineringen av växer fungerar.

En annan viktig del för Värmland är skogen – drygt 70 procent av Värmland är skog. Det finns nästan 20 000 privata skogsägare i regionen och drygt en fjärdedel av alla industrijobb i länet finns inom skogindustrin. Skogen används bland annat till kartonger som bondens mjölk förpackas i. Visste Du att var sjätte kartong som innehåller mjölk, juice eller andra vätskor görs på Skoghalls bruk?

I skogen finns inte bara träd utan här har vi också Värmlands landskapdjur Vargen och Värmlands landskapsblomma – Skogsstjärnan.

Besöksgårdar Värmland


Vill du komma i närkontakt med bondens djur, maskiner, odlingar och bonden själv kan du besöka någon av LRF Värmlands besöksgårdar. Kontakta oss så hjälper vi er!

LRF Värmland arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter.

Kalv

Kontaktuppgifter


Ansvariga för Bonden i skolan Värmland är:

Jennie Dannegren
jennie.dannegren@lrf.se 
010-184 43 20

Läs mer om Värmlands mat  

LRF-Bonden

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt