Västerbotten

Fakta om regionen


Västerbotten, då kanske du tänker på ost, eftersom den kända Västerbottensosten kommer från detta landskap. Men för att kunna göra ost behövs det mjölk, och mjölken får vi från våra kor. Mjölkkor är det vanligaste djuret hos bönderna i Västerbotten, och ganska många föder också upp kalvar. Det finns ungefär 12 000 mjölkkor fördelade på 200 mjölkgårdar, de flesta ligger i Skellefteå, Robertsfors och Umeå. Det finns också totalt 36 000 nötkreatur, dvs kor och kalvar för köttproduktion. En del bönder har också hästar, grisar eller får. 

Eftersom det är kallare i denna del av Sverige odlas det mest vall, på grund av att spannmål, som till exempel vete behöver mer värme och en längre odlingssäsong för att hinna mogna. Vall är gräs som blir till djurens foder och det passar dock bra att odla i norr, då de ljusa sommarnätterna gör att det växter mycket bra. Det är en av anlendingarna till att det är vanligt att bönderna har kor här uppe. Vall odlas på ungefär 75% av all åkermark i Västerbotten. Den spannmål som odlas är främst korn och havre, som används som mat till våra djur. En del bönder odlar även potatis och grönsaker. Det kalla klimatet och många soltimmar gör att det blir mindre skadeinsekter och smakrikare mat.Västerbottens län har 67 000 hektar åkermark, det är ungefär lika stor yta som 134 000 fotbollsplaner. Det finns ungefär 5700 personer som jobbar med jordbruksproduktion.

I Västerbotten finns det väldigt mycket skog, mer än hälften av länet består av skog. Det finns i länet 23 000 privata skogsägare och det är 6000 personer som jobbar med skog. Många bönder, som äger åkermark, äger även skog. Bonden måste sköta om skogen och när den vuxit klart fälls träden. Då måste man också plantera ny skog. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper och mycket annat.

Besöksgårdar


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i tetrapaken i butiken?

Det har du möjlighet att göra via LRF Västerbottens besöksgårdar. Hit välkomnas alla typer av grupper: skolklasser, pensionärer, invandrare och andra intresserade.

LRF Västerbotten arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter, för att skapa ökad förståelse för de gröna näringarna. 

Klicka här för att komma till gårdarna.

Besöksgårdar i Västerbotten

Kontaktuppgifter


Ansvarig för Bonden i skolans verksamhet i LRF Västerbotten är:

Jenny Gotthold
010-184 42 30
jenny.gotthold@lrf.se

Kontaktuppgifter

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt