Dikoåret, fortsättning


En ung tjur hinner därför bara betäcka 15 kor på en sommar, medan en gammal hinner med upp till 40 stycken. Korna brunstar med 21 dagars mellanrum, så missar tjuren att göra henne dräktig under de få timmarna som det gäller, får han vänta ungefär tre veckor till nästa gång.

Gå tillbaka och läs mer om dikoåret

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt