Lagar och regler, fortsättning


  • På de flesta gårdar hålls syskonen i kullen samman hela livet.
  • Grisarna har större utrymme att röra sig på än i andra länder.
  • Det finns strömedel i boxarna som grisarna kan böka i (sysselsättning).
  • Svenska grisar är väldigt friska och behöver sällan medicin (antibiotika). Svenska grisar får minst antibiotika i hela EU vilket är ett tecken på att de är väldigt friska!

Gå tillbaka och läs mer om grisar

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt