Livet som gris, fortsättning


Maten för kultingarna är suggans mjölk och ett speciellt smågrisfoder. Griskultingar växer väldigt fort, när de föds väger de mellan ett och två kilo, och när de efter cirka 35 dagar skiljs från sin mamma väger de ungefär tio kilo. Då är de riktigt busiga och mamman tycker det är skönt att få ta hand om bara sig själv igen. Kultingarna fortsätter i en egen box där det är varmt och skönt. Grisar är väldigt familjekära och oftast håller syskonen ihop hela livet. Ett slaktsvin går till slakt när de är ungefär 165 dagar och då väger det cirka 125 kilo.

Gå tillbaka och läs mer om grisar

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt