Sköta grisar, fortsättning


Sommaren är den mest hektiska tiden, för då ska man skörda för att fylla på matförrådet och tillgången till halm för hela året. Grisarna äter mycket spannmål, så om du ser vackra fält med vajande sädesstrån är det troligtvis grisen som kommer att äta kornen och buffa på stråna som blir halm.

Gå tillbaka och läs mer om grisar

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt