Honungsbiets jobb, fortsättning


Förutom honungsbin finns det humlor, solitära bin, getingar och blomflugor mfl som också hjälper till med pollinering. Men de vilda pollinerarna har fått det lite tuffare med att hitta boplatser och mat, och då blir honungsbina som biodlaren sköter om ännu viktigare. För de kan man sätta där de behövs. Man beräknar att värdet av honungsbiets jobb är 260 000-466 000 miljoner kronor bara i Sverige.

Gå tillbaka och läs mer om honungsbiet

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt