Göra mjölk, fortsättning


När korna på gården har mjölkats samlas mjölken i en kyltank och kyls ner till 4° C för att hålla en hög kvalitet. Sen kommer mjölkbilen och kör mjölken till mejeriet där den pumpas in i kylda tankar och förvaras tills den ska processas och förpackas. Mjölken kontrolleras både på gården och i mottagningen på mejeriet så att den håller bra kvalitet. Lukt, smak, fett- och proteinhalt samt bakteriehalt är det man mäter. Mjölkbehandlingen i mejeriet omfattar separering, standardisering, homogenisering, pastörisering och eventuell tillsats av vitaminer innan den till slut förpackas.

Gå tillbaka och läs mer om mjölkkon

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt