Mjölkgårdens år, fortsättning


Sommaren är hektisk för mjölkbonden för då ska också skörden tas om hand. På Björketorp odlas både spannmål och vall som konserveras och blir ensilage

På hösten tar bonden in korna från betet till stallarna. Under vintern är det mycket planeringsarbete inför den hektiska vår- och sommarperioden. Fröer till sådden beställs och man planerar avel. Har man skog är det mycket skogsarbete också.

Kornas och kalvarnas liv fortsätter som innan med mat, dryck och chillande, fast istället för att vara ute i hagen är de inne i sitt stall.

Gå tillbaka och läs mer om mjölkkor

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt