Sol, vind och vatten, fortsättning


När det gäller vattenkraften så ingår den i ett kretslopp med solen som motor. Solen värmer marken och haven som avdunstar vatten i form av vattenånga. Vattenångan stiger högre upp och bildar moln, när molnet blir tillräckligt fyllt och har stigit högt upp kyls vattenångan ner och faller mot marken som regn eller snö. Detta kretslopp av vatten fyller upp sjöar och älvar vars rörelseenergi vi sedan använder för att omvandla till el i vattenkraftverk.

Tänk igen på Zlatan och energin i spagettin han äter. När en bonde sår vete på en åker sätter hon eller han igång en omvandlingsprocess där olika former av energi, sol, vind och vatten jobbar tillsammans så att veteplantorna växer. All den energin lagras i vetet – biobränsle – som vi sedan gör spagetti av. Och som Zlatan sedan äter upp och omvandlar till rörelse energi i sin kropp!

Gå tillbaka och läs mer om energi

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt