Fakta om det svenska lantbruket


Vi i Sverige kan vara stolta över vårt jordbruk. Vi är inte störst, men vi har medvetet satsat på ett jordbruk där vi tänker på miljön och skapar så bra förutsättningar för djuren som vi bara kan.

Till ytan är faktiskt Sverige ett av de större länderna i Europa. Men lite mindre än en tredjedel av ytan är täckt av skog, en tredjedel består av sjöar, myrar och fjäll. När man tar bort våra städer och bebyggelse återstår 2,7 miljoner hektar till den odlade jorden. Det är drygt 6,5 procent av Sveriges totala landareal.

Trots att vi bor så långt norrut på jordklotet har vi ett bra klimat för jordbruk och det kan vi förstås tacka Golfströmmen för. Men förutsättningarna för att bruka jord varierar väldigt mycket mellan norr och söder. Skåne i söder har en nästan 100 dagar längre växtperiod än Norrbotten i norr.

Jordbruksarbete


Det finns ungefär 60 000 bönder i Sverige idag, det betyder att bönderna utgör ungefär 1,3 procent av alla som jobbar i Sverige. Men bönderna får mycket hjälp från andra personer som hjälper till på bondgårdarna, så räknar man däremot in alla som gör någon form av arbete på landets gårdar så kommer man upp i ungefär 166 000 personer.

De flesta jordbruk är familjeföretag där familjen själv gör jobbet på gården, samtidigt som en eller flera i familjen också jobbar med annat. En tredjedel av alla företag är så kallade kombinationsföretag där inkomster från själva jordbruket kombineras med inkomster från till exempel skogsbruk, entreprenadverksamhet eller turism.

Läs mer

Jordbruksarbete

Vad producerar vi


Sveriges bönder producerar ungefär hälften av maten vi äter idag, resten är importerad. Ägg, socker och spannmål producerar vi tillräckligt mycket av så att det räcker till alla i Sverige, allt annat producerar vi mindre av och måste köpa från andra länder.

Läs mer här

mjölk

Hur ser lantbruket ut där du bor?


Som vi skrev innan skiljer sig förutsättningarna för jordbruket i olika delar av landet. Här hittar du information om hur jordbruket fungerar och ser ut där du bor.

Regional lantbruksfakta

Här kan du också ladda ner och skriva ut en karta över det vi producerar mest av i Sverige, Kartaoch var i landet det växer och föds upp.

I mitten kan du även ladda ner en affisch med både kartan och en säsongstabell över när på året några av våra svenska grönsaker, frukter och bär finns färska att köpa.

Tips! Vill ni själva gissa och fylla i vad som produceras där ni bor? Eller saknas kanske något på kartan som ni vill lägga till? Då kan ni ladda ner den tomma kartan och fylla i den.

 

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt