1800 och 1900-talet, fortsättning


 I början av 1900-talet påbörjades en stor satsning på att plantera skog. Betesdjur hade gnagt av så mycket träd och buskage att skogen började försvinna. 

De första självgående traktorerna börjar komma i början av 1900-talet men först kring 1950 slog de ut användandet av hästar i jordbruket. En av de mest populära traktorerna var Ferguson TE20 mer känd som "Grålle" som tillverkades i England 1946-1956.

1954: Mjölk börjar säljas i tetrapack.

1980: Ny genteknik utvecklar växt och djurförädling.

1985: KRAV bildas (miljömärkning för mat).

1996: Galna kosjukan sprids i Europa. I England nödslaktas 4 miljoner kor. Sveriges kor klarade sig bra tack vare sträng lagstiftning och god djurhälsovård.

Gå tillbaka och läs mer om jordbrukets historia

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt