Jordbruket då och nu, fortsättning


Utveckling av redskap
Skära-lie-tröskverk-skördetröska

Utveckling av dragdjur
Oxe-häst-traktor

Utveckling av kor
1500-talet: en ko väger 100-130 kilo.
Idag: en ko väger cirka 600 kilo.
1800-talet: en ko mjölkade cirka 600 kilo mjölk per år.
Idag: en ko mjölkar cirka 10 000 kilo mjölk per år.

Självförsörjningsgrad nötkött
1983: 111 procent (vi exporterade också).
2019: 56 procent.

Gå tillbaka och läs mer om jordbrukets historia

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt