Stenåldern, bronsåldern, järnåldern, fortsättning


Under järnåldern (500 f.Kr-1000 e.Kr.) blev klimatet kallare. Fähus byggdes till djuren, löv och hö samlades ihop till mat för djuren under vintern. Fåren blev allt viktigare för att få ull till kläder. Människorna började odla havre och råg som klarade kylan bättre än vete.

Gå tillbaka och läs mer om jordbrukets historia

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt