Mat i skolan

Skolmat och lärande hänger ihop


Uppmuntra barnens nyfikenhet och upptäckarvilja. Hjälp barnet att använda alla sinnen för att lära om, förstå och uppleva mat och dryck. Skolmåltiden är en del av skolans utbildningsverksamhet och förutom att ge energi och näring kan den användas som ett pedagogiskt verktyg.

Det går att engagera elever kring måltidsfrågor på olika sätt, exempelvis genom att organisera matråd eller lyfta frågorna på klass- och elevråd. När eleverna involveras får skolan också möjlighet att arbeta med elevernas kunskaper och värderingar kring mat och måltider. Det leder dessutom till delaktighet som i sin tur kan leda till ökat ansvarstagande.

Aktivitetstips


Maten i den pedagogiska vardagen är viktig och skapar förutsättningar för både lärande och elevinflytande. Här följer några tips på aktiviteter du kan göra på din skola:

  • Pimpa skolans mjölkmaskin, läs mer
  • Verktygslåda från Skolmatensvänner. Hur man bildar matråd mm. Läs mer
  • Arbeta med Saperemetoden, läs mer

Aktivitetstips

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt