Utomhuspedagogik

Kunskap om naturen börjar i naturen


Genom positiva upplevelser i naturen kan elever enklare få grunden till att förklara ekologiska samband och utveckla sin känsla för naturen.

Utevistelse öppnar sinnena, ökar miljöintresset och skapar en starkare relation till den plats där man bor. Så gott som alla skolämnen kan med fördel tillämpas utomhus och på köpet följer bättre hälsa och ökade insikter om naturens samband.

Utomhuspedagogik handlar om platsen, innehållet och sättet att lära på: (Källa: Nationellt centrum för utomhuspedagogik)

  • Platsen – gärna ute i något slags fri natur, men också parken, bondgården, skolgården eller stadsmiljön.
  • Innehållet – skall bygga på det som finns på platsen. Undervisningen utgår från verkligheten.
  • Sättet – Alla elever ska vara aktiva. De ska själva få en upplevelse av något, gärna tillsammans med andra.
  • Reflektion – Det räcker inte med upplevelser för att kunskap skall uppstå, reflektion och efterarbete är nödvändigt.

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt