Temabank

Lektioner om svenskt jordbruk och dess roll i samhället

Skogen i skolan

Skattjakten

Syftet med lektionen är att genomföra en aktivitet i skogen och att eleverna får lära sig om enkla kartors uppbyggnad.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Idrott och hälsa, Matematik, Samhällskunskap
Tema: Skogen i skolan

Lukta, känna, gissa

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig använda olika sinnen för att uppleva och beskriva naturen.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Idrott och hälsa
Tema: Skogen i skolan

Samla på stort och smått

Syftet med lektionen är att träna elevernas naturvetenskapliga och matematiska förmågor. De får arbeta med att samla och sortera, samt öva på begrepp ...

Årskurs: F-3
Ämne: Idrott och hälsa, Matematik, Naturvetenskap
Tema: Skogen i skolan

Matdeckarna i skogen

Syftet med lektionen är att eleverna får fundera över och göra val kring mat som är god och nyttig samt fyller en funktion under utevistelser i skog o...

Årskurs: F-3
Ämne: Idrott och hälsa, Matematik, Naturvetenskap
Tema: Skogen i skolan

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt