Temabank

Lektioner om svenskt jordbruk och dess roll i samhället

Stad och land

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Stad och land

Elen i sladden

Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Stad och land

© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt