Odla julgran, fortsättning


I Sverige produceras mest vanlig gran, ”rödgran” (Picea abies) som julgran. Andra granar som odlas är blågran (Picea pungens var. glauca) och serbisk gran (Picea omorika). I sydligaste Sverige kan man också odla nordmannsgran (Abies nordmanniana) som också kallas kungsgran. Det som skiljer vanlig gran från ädelgranen (Kungsgran tex) är att de sistnämnda mjukare och plattare barr som inte trillar av lika lätt.

I Europa säljs varje år ungefär cirka 75 miljoner granar.  Tyskland tätt följt av Danmark är de länder där det odlas mest julgranar.

Vi har inte särskilt många stora julgransodlare i Sverige. En av de största är Gunnars Granar i Degeberga som varje år planterar 60-90.000 julgransplantor på ca 150 ha i Skåne.

Utöver regelrätt odling av julgran det finns också många bönder som tar granar i lagom storlek från sin egen skog och säljer, och på vissa ställen finns tom ”självplock” där du själv får gå ut och hugga dig en egen gran.

Totalt så får vi varje år fram ungefär 2,8 miljoner svenska julgranar.

© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt