Fotosyntesen


Som du ser i figuren nedan så tar växterna sin näring från luften, vattnet och jorden. I bladens gröna färg finns färgämnet klorofyll. Klorofyllet tar upp ljuset och omvandlar koldioxid från luften och vattnet till näring. Processen kallas fotosyntesen och är själva förutsättningen för allt liv på jorden. 

 Fotosyntesen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt