Kretsloppet


I all enkelhet går kretsloppet till så här: Bonden odlar på sin åker, det blir mat till djuren och till oss människor. Bajs och kiss läggs tillbaka i marken och blir näring så att det kan växa på nytt och bli mat. Och så skulle det kunna snurra runt, runt. Men sedan vi flyttade in i städerna "läcker" systemet. Det beror på att maten lämnar gården. Då hamnar de näringsrester som blir (bajs och kompost) inte längre på gården och tillbaka på åkern, utan i stan. Därför måste bonden tillföra extra gödsel.

Men tekniken utvecklas hela tiden, och nu finns det möjlighet att göra gödsel till åkrarna av det som lämnar våra toaletter. Här kan ni se en film om Kretsloppsanläggningen i Hölö.

 

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt