Kretsloppet


Kretsloppet betyder att allt i naturen hänger ihop och går runt i en cirkel. Det finns olika cirklar, olika kretslopp. På en gård med växter och djur kan ett kretslopp se ut så här:

Bonden odlar på sin åker -->

--> Det blir mat till djuren och till oss människor -->

--> Djuren äter maten som sen blir till gödsel (bajs och kiss) -->

--> Gödseln läggs sen tillbaka i marken och blir näring till jorden och växterna så att det kan växa på nytt och bli mer mat. Så går det runt, runt, i ett kretslopp.

På så sätt hänger det alltså ihop, både växter och djur behöver varandra.

 

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt