Växternas behov


Precis som vi människor behöver växter näring för att klara sig. Växter är även beroende av ljus, värme och vatten. Vatten löser upp viktiga näringsämnen i växten, och ser till att det sprids till alla delar av plantan. En växt klarar sig inte utan vatten, men det kan också bli för mycket vatten i en odling. Då måste bonden leda bort vattnet genom att gräva diken – det kallas för dränering. 

Näring


I naturen växer vilda växter av vad som finns naturligt i jorden. Insekter och kryp, bakterier, svampar och olika mikroorganismer ser alla till att vissna växtdelar bryts ner. Det är de förmultnade växterna som blir ny näring i jorden.  
Men för våra odlade grödor räcker inte naturens egen näring till. Jordbrukets växter kräver extra tillskott för att bonden ska få en så bra skörd som möjligt. Näring som bonden tillför kallas för gödsel. Gödsel berikar jorden med allt som växterna behöver extra: kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och svavel.
Läs mer

kobajs

Växterna behöver skydd från angrepp


Utöver näring, ljus och vatten behöver bonden skydda växterna från angrepp. Angriparna kan vara insekter, larver, kryp, svampar och sjukdomar. Förutom inkräktare måste odlade grödor också kämpa om näring och utrymme med ogräset. Ogräsen är envisa och tömmer jorden på vatten och tränger undan de odlade grödorna. Bonden kan bekämpa hoten av inkräktare på olika sätt. Till exempel kan speciella typer av kemiska växtskyddsmedel användas. Bonden måste vara väldigt försiktig med medlen eftersom de kan vara giftiga även för andra organismer. Det är därför viktigt att skydda både naturen och sig själv när man använder dem. 
Läs mer

skoj

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt