GMO, fortsättning


GMO-teknik inom jordbruket används ofta för att göra grödor mer tåliga mot till exempel insekter och kemiska växtskyddsmedel. Soja och majs är vanliga som GMO, de kallas då för GM-soja och GM-majs.

Många tycker att GMO är riskfyllt. Därför finns inom EU och Sverige lagar som noga anger hur varje GMO ska undersökas innan den får odlas eller användas som mat eller foder. Omfattande forskning de senaste tio åren visar att det inte är någon skillnad i risk för miljö eller hälsa mellan GMO och växter som tagits fram med andra tekniker. Om mat eller foder tillverkats från en GMO, så ska det stå på förpackningen.

Gå tillbaka och läs mer om växtförädling

© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt