Spannmålsodling, fortsättning


Grödan fortsätter sedan att växa tills dess att den blommar. Samtidigt börjar kärnan i växten att mogna och gror till att säden är färdig att skördas. När grödan är mogen är det dags att skörda. Det gäller att säden är torr när bonden ska skörda, annars kan den blir förstörd. Därför vill bonden inte ha regn i skördetider. Säden skördas med hjälp av en skördetröska. Tröskan mejar ner växterna och samlar upp sädeskornen i en behållare. 

Gå tillbaka och läs mer om spannmål

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt