Fakta om det svenska lantbruket


Vi i Sverige kan vara stolta över vårt jordbruk. Vi är inte störst, men vi har medvetet satsat på ett jordbruk där vi tänker på miljön och skapar så bra förutsättningar för djuren som vi bara kan.

Till ytan är faktiskt Sverige ett av de större länderna i Europa. Men ungefär hälften av ytan är täckt av skog, en tredjedel består av sjöar, myrar och fjäll. När man tar bort våra städer och bebyggelse återstår 2,7 miljoner hektar till den odlade jorden. Det är drygt 6,5 procent av Sveriges totala landareal.

Trots att vi bor så långt norrut på jordklotet har vi ett bra klimat för jordbruk och det kan vi förstås tacka Golfströmmen för. Men förutsättningarna för att bruka jord varierar väldigt mycket mellan norr och söder. Skåne i söder har en nästan 100 dagar längre växtperiod än Norrbotten i norr.

Jordbruksarbete


61 900 svenskar håller idag på med jordbruk som huvudsakligt arbete, det är det samma som 1,3 procent av alla som jobbar. Räknar man in alla som jobbar extra eller deltid inom jordbruket, eller arbetar i skogen och livsmedelsindustrin så blir andelen större. De flesta jordbruk är familjeföretag där familjen själv gör jobbet på gården, samtidigt som en eller flera i familjen också jobbar med annat. En tredjedel av alla företag är så kallade kombinationsföretag där inkomster från själva jordbruket kombineras med inkomster från till exempel skogsbruk, entreprenadverksamhet eller turism.

Läs mer

Jordbruksarbete

Vad producerar vi


Den största produktionen vi har här i landet är mjölkproduktionen. 20 procent av värdet på alla jordbruksprodukterna från Sverige kommer faktiskt från mjölken. Vi har också en hel del köttproduktion av nöt, gris och fjäderfä. Får- och lammproduktionen är mindre, och ger inte lika mycket pengar.
Odlingen av vall, spannmål och andra grödor är totalt sett ungefär lika stor som produktionen av kött, mjölk och ägg. Vete, oljeväxter och sockerbetor odlas i söder, medan korn och havre är viktiga grödor längre norrut i landet.

Läs mer

mjölk

Hur ser lantbruket ut där du bor?


Som vi skrev innan skiljer sig förutsättningarna för jordbruket i olika delar av landet. Här nedan hittar du information om hur jordbruket fungerar och ser ut där du bor:

Läs mer

regionalt

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt