Nu lanserar vi:

nytt läromedel för högstadie och gymnasie!


Logotyp för Maträtt

Nu lanserar Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans det digitala läromedelsmaterialet MatRätt om hållbar produktion och konsumtion av mat. Lanseringen sker under Skolforum den 30-31 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt