Bonden är viktig

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får fundera och reflektera kring bondens funktion i samhället.

Genomförande


Uppgiften börjar med att eleverna får sitta i grupper och brainstorma kring varför bonden är viktig i samhället. Med hjälp av tankekartan och argumenten som eleverna tar fram skriver de sedan en insändare som de till exempel kan publicera på klassens blogg. I fördjupningen får eleverna arbeta vidare med temat och skapa en poster med hjälp av Designstudion på bondeniskolan.se

Centralt innehåll


Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Bild
Bildframställning

 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (bild).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Börja med att brainstorma kring varför bonden är viktig i samhället.
 • Arbeta med tankekartan där du ritar en bonde i mitten av ett papper och fyller på med dina idéer runt omkring.

Här är några områden som du kan utgå ifrån för att komma igång:

 • Mat, Ekologi, Levande landskap, Energiförsörjning, Foder och Miljö.

Med hjälp av din tankekarta får du nu fundera över hur samhället skulle vara utan bönder. Här är några frågor du kan arbeta med:

 • Var skulle vi få mat ifrån?
 • Hur skulle våra landskap se ut?
 • Hur skulle vi klara oss om vi inte hade bönder?

Fördjupning

Med hjälp av instruktionerna nedan får du skriva en kort insändare där du argumenterar varför bonden är viktig för samhället. Publicera gärna din insändare på klassens Facebooksida eller blogg.

Instruktioner för att skriva insändare:
En bra insändare ska vara kort och handla om ett ämne. Tänk på vem du skriver för och hur du vill framstå.

 • Vad vill du säga med insändaren?
 • Vilka är dina bästa argument?
 • Försök att få in en avslutande uppmaning!

När ni har skrivit klart:
Läs igenom din insändare högt. Att läsa igenom sin insändare högt är ett bra sätt att upptäcka om texten flyter. Det gör det också lättare att upptäcka felstavningar och för långa meningar.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/4.-bonden-ar-viktig---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/4.-bonden-ar-viktig---fordjupning.pdf
Uppföljning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/4.-bonden-ar-viktig---uppfoljning-och-utvardering.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om lantbruk: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/fakta-om-det-svenska-lantbruket/
Fakta om svensk mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/
Fakta om landskap: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/bondens-landskap/
Fakta om energi: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/energi/

Uppföljning och utvärdering


Skapa en idolaffisch om bonden som hjälte.

 • Börja med att göra en lista över fördelar med att välja mat från svenska gårdar och varför bonden är viktig.
 • Med hjälp av listan över fördelar hittar du på en bra slogan och skapar en poster där du uppmuntrar folk att välja mat från Sveriges bönder.
 • Skapa er poster med digitala hjälpmedel och använd både bild och text.
 • Fotografera själva eller använd gärna Designstudion på bondeniskolan.se.

Lektioner med samma tema

Mat och klimat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matens påverkan på vår miljö samt vilka val man kan göra som konsument för att ta mer hänsyn ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Schysst, säker och smart mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om säker, schyst och smart mat samt vilka val man kan göra som konsument för att äta bra mat och...

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Matförsörjning nu och i framtiden

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matförsörjning i både ett nationellt och globalt perspektiv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Matematik
Tema: Hållbara och smarta matval

Klimatsmarta grisar och kor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om klimatsmarta val och olika djurs påverkan på klimatet.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Matdeckarna: The Farm Shop

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om gårdsbutiker, vilka som handlar där och vad de köper och sedan berätta om detta för andra på ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Engelska, Geografi, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad gör maten hållbar?

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om några av sakerna som avgör om maten är producerad på ett hållbart sätt eller inte.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbara och smarta matval

Matens ursprung

Syftet med uppgiften är att eleverna får kunskap om vad ursprungsmärkning är och hur märkningen kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbara och smarta matval

Märken för hållbara val

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska lära sig om olika livsmedelsmärkningar och hur märkning av mat kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Närproducerat i säsong

Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer om vad som produceras där de bor och vad som är i säsong.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad menas med hållbar mat?

Syftet med den här uppgiften är att eleverna ska börja fundera kring om vad som menas med hållbar och närproducerad mat.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Gör hållbara val

Syftet med lektionen är att eleverna får reflektera kring olika hållbara val i matbutiken och hemmet.

Årskurs: F-3
Ämne: Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Släng inte mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om matsvinn och hur de kan göra för att slänga mindre mat.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad odlas där du bor?

Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer vad som produceras där de bor och vad det innebär att äta i säsong.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt