Bonden som entreprenör

ÄMNE:

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Genomförande


Eleverna börjar med att titta på konsekvenser som den tekniska utvecklingen har haft för jordbruket och samhället samt hur utvecklingen har påverkat bondens vardag. I fördjupningen får eleverna lära sig mer om hur det är att vara en entreprenör och vad som krävs för att driva en egen gård. Fördjupningen kan presenteras i form av ett rollspel.

Centralt innehåll


Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Historia

 • Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850.
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Förmågor som tränas


 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (historia).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Jordbrukets utveckling

 • Att använda mark för att producera mat och bränsle anses vara en av de största innovationerna i mänsklighetens historia.
 • Jordbrukets rötter är över 10 000 år gamla, och man tror att jordbruket har uppstått på flera olika platser i världen oberoende av varandra.
 • I västvärlden har jordbruket blivit mekaniserat, datoriserat och effektivt. En modern skördetröska gör 100 människors jobb.
 • När traktorn kom kunde den göra lika mycket arbete som 16 hästar och 8 personer.
 • Nu är skördarna större och kor och får ger mer mjölk än för 50 år sedan.
 • Kor kan mjölkas flera gånger varje dag.
 • Förr gjorde man det för hand, idag finns det mjölkrobotar som mjölkar korna helt automatiskt.

Se filmen om jordbrukets historia

Källa: 100 innovationer 

 • Ge exempel på vilka konsekvenser den tekniska utvecklingen har fått för jordbruket och samhället?
 • Hur har utvecklingen påverkat bondens vardag?

Jordbruket i framtiden

 • Ge exempel på smarta idéer som du tror kommer göra att vi får mer mat i framtiden?
 • Rita och berätta.

Fördjupning

En entreprenör är en tjej eller en kille som har många idéer och som dessutom lyckas driva ett eller flera företag utifrån dessa idéer. Nu får du fördjupa dig i hur det är att vara en entreprenör och vad som krävs för att driva en egen gård.

Fundera över vad ordet entreprenör innebär och vad som krävs för att klara av att driva en bondgård och svara på frågorna.

 • Vad är en entreprenör?
 • Ge exempel på några viktiga egenskaper för en entreprenör.
 • På vilka sätt är bonden en entreprenör?
 • Ge exempel på några olika uppgifter en bonde har i samhället och saker en bonde måste kunna?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/5.-bonden-som-entreprenor---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/5.-bonden-som-entreprenor---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om maskiner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-maskiner/

Uppföljning och utvärdering


 • Gör ett rollspel.
 • Några får ta rollen som bönder och några som journalister.
 • Förbered frågor och svar och presentera ert rollspel för de andra grupperna.
 • Alternativt kan ni göra en presentation av er fördjupning och publicera den på klassens blogg, hemsida eller Facebooksida.

Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Låt eleverna fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Olika typer av lantbruk

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården

Året på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bonden och gården


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt