Djuren och bonden

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur året ser ut, ur djurets och bondens perspektiv, och se samband mellan dessa.

Genomförande


I den här uppgiften får eleverna arbeta i grupp och söka efter information om ett favoritdjur från gården, samt illustrera och beskriva skötseln av djuret, ur bondens och djurets perspektiv. I fördjupningen sammanställs informationen i två olika storyboards. I en tredje storyboard ska eleverna påvisa samband mellan bondens och djurens behov.

Centralt innehåll


Svenska
Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i olika medier och källor.

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs liv och ekologiska samband och vilken betydelse och kunskaper detta har, till exempel för jordbruk.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder.

Förmågor som tränas


 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (biologi).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Börja med att bestämma er för ett djur ni vill arbeta med.
 • Rita djuret i mitten på ett papper och fyll på med saker runt omkring som djuret behöver för att må bra.
 • Gå vidare och sök information utifrån er tankekarta.
 • Ta reda på vad bonden gör för att djuren ska ha det så bra som möjligt.

Fördjupning
Nu får ni arbeta med att strukturera den information ni har hittat.

 • Sammanställ er information genom att rita tre exempel på vad bonden gör för att djuren ska må bra i serierutorna.
 • Lägg till en kort text till varje bild som förklarar vad bonden gör och vad det leder till för djuren.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/2.-djuren-och-bonden----uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-djur1/2.-djuren-och-bonden---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om dikor: http://www.bondeniskolan.se/djur1/dikor/
Fakta om mjölkkor: http://www.bondeniskolan.se/djur1/kor1/
Fakta om får och lamm: http://www.bondeniskolan.se/djur1/far-och-lamm1/
Fakta om grisar: http://www.bondeniskolan.se/djur1/gris/
Fakta om fjäderfän: http://www.bondeniskolan.se/djur1/fjaderfa/
Fakta om honungsbin: http://www.bondeniskolan.se/djur1/honungsbi/
Fakta om årstiderna: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/arstiderna/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


Presentera ert arbete för resten av klassen.


Lektioner med samma tema

Djurexperten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om djuren som finns på svenska gårdar och vad djuren används till.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Mode från gården

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om vad djuren ger till oss människor, förutom mat.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Slöjd, Svenska
Tema: Gårdens djur

Räkna med grisen

Syfte med lektionen är att eleven får lära sig hur stora liggbåsen är för svenska grisar i jämförelse med utländska grisars liggbås.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Matematik, Svenska
Tema: Gårdens djur

Matdeckarna: Pimpa mjölkmaskinen

Syftet med lektionen är att eleverna får sammanfatta det som de har lärt sig om kor i en bilduppgift.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse och ursprung.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Ordspråk på gården

Syftet med lektionen är att eleverna får bekanta sig med ett antal ordspråk och reflektera över dess betydelse. Eleverna får också hitta på en egen be...

Årskurs: 4-6
Ämne: Svenska
Tema: Gårdens djur

Lär om hönan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hönan som bland annat ger oss ägg –naturens bästa snabbmat.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om grisen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om grisen, ett smart och snällt djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om biet

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om biet, ett viktigt litet djur som ger oss den smaskiga och nyttiga honungen.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om fåret

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om får som ger oss ull, skinn, kött, mjölk och inte minst ett fantastiskt öppet landskap.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om hästen

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om hästen, ett av våra mest älskade djur.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur

Lär om mjölkkon

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om mjölkkon som bland annat ger oss mjölk, ost och smör.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens djur


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt