Europadagen


Bönderna är på många sätt viktiga för Europas innevånare. Därför föreslår vi att ni funderar och reflekterar kring bondens funktion i samhället. Använd gärna lektionen ”Bonden är viktig” för detta arbete.

Bonden är viktig: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/bonden-ar-viktig/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt