Grötens dag


Ta reda på vilka de fyra sädesslagen är och hur deras år ser ut. Hur förbereder man åkern, när sår man, vad har spannmålen för behov under tiden de växer, när och hur skördas spannmål och vilka sädesslag använder man vanligtvis i gröt? 

Fakta om spannmål hittar ni via länken nedan.

Spannmål: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/spannmal/

© 2019 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt