Internationella vattendagen


Fokusera på vatten på internationella vattendagen genom att undersöka vad svenska lantbrukare gör för att sjöar, åar, hav och grundvattnet ska bli renare. Vad skulle vi kunna göra mer för att förbättra miljön i svenska vattendrag? 

Läs om lantbruk och vatten via länken nedan.

Lantbruk och vatten: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/vatten/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt