Samernas nationaldag


Använd samernas nationaldag till att jämföra svenskt jordbruk från Skåne i söder till Lappland i norr. Vilka skillnader finns det och vad innebär det för bondens arbete? Undersök exempelvis skillnaderna mellan renskötsel och koskötsel eller fårskötsel och hur relationen ser ut mellan skogsnäring och rennäring.

Läs mer om jordbruket där du bor och jämför hur jordbruket skiljer sig från söder till norr genom att titta in på sidan "Träffa en bonde" nedan. 

Träffa en bonde: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt