Worlds Fair Trade Day


Fokusera på rättvis handel under Worlds Fair Trade Day. Hur kan vi veta om svenska och internationella produkter är rättvist framställda? Titta på olika märkningar och undersök vad de betyder. Gå ut i affärer och gör en undersökning av vilka produkter ni hittar med Fair Trade-märkning. Läs mer om hur ni kan lägga upp arbetet i övningen nedan.

Matens märkning: http://www.bondeniskolan.se/pedagog-start/marken-for-hallbara-val/

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt