Maskiner på gården

TEMA:

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Genomförande


I den här övningen får barnen prata om bondens maskiner och redskap utifrån en bildberättelse. Berättelsen följs upp med en aktivitet där barnen får spela ett memory med djur och maskiner. Övningen avslutas med att ni pratar om olika sorters redskap, maskiner och djur som finns på en bondgård.

Koppling till förskolans läroplan


I läroplan för förskolan (Lpfö 98) står bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.
  • Tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Bildberättelse


Här kan du ladda ner bildberättelsen.

Aktivitet


Spela memory med barnen och hjälp dem lära sig vad de olika maskinerna och djuren heter. Här hittar ni bilder som ni kan klippa ut och använda för att spela memory. 

Länktips till aktiviteten


Här hittar du användbara material till aktiviteten.

Lantbruksmaskiner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-maskiner/

Uppföljning


Prata med barnen om olika maskiner och redskap och vad de används till på bondgården.


Lektioner med samma tema

Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska, Teknik
Tema: Teknik

Miljövänlig energi

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur svenska bönder kan producera miljövänlig energi och på vilken typ av gårdar detta sker.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Geografi, Teknik
Tema: Teknik

Bondens smarta redskap

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik
Tema: Teknik

Innovationer för jordbruket

Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska, Teknik
Tema: Teknik

Lär om skördetröskan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Teknik

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Teknik

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Teknik

Drönare - bondens smarta kompis

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Teknik
Tema: Teknik

”Grön plast” från skogen

Syftet med lektionen är att lära om skogen som en resurs för skapa ett mer hållbart samhälle.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Teknik


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt