Maskiner på gården

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om maskiner och redskap som används på bondgården.

Genomförande


I den här övningen får barnen prata om bondens maskiner och redskap utifrån en bildberättelse. Berättelsen följs upp med en aktivitet där barnen får spela ett memory med djur och maskiner. Övningen avslutas med att ni pratar om olika sorters redskap, maskiner och djur som finns på en bondgård.

Koppling till förskolans läroplan


Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
Övningen ger också barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Bildberättelse


Här kan du ladda ner bildberättelsen.

Aktivitet


Spela memory med barnen och hjälp dem lära sig vad de olika maskinerna och djuren heter. Här hittar ni bilder som ni kan klippa ut och använda för att spela memory. 

Länktips till aktiviteten


Här hittar du användbara material till aktiviteten.

Lantbruksmaskiner: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/jordbrukets-maskiner/

Uppföljning


Prata med barnen om olika maskiner och redskap och vad de används till på bondgården.


Lektioner med samma tema

Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Bondens smarta redskap

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Historia, Samhällskunskap, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Innovationer för jordbruket

Lektionen syftar till att eleverna ska få träna sig på att utveckla idéer och att vara kreativa. ”Det går inte” existerar inte i den här övningen, tvä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska, Teknik
Tema: Bondens maskiner

Lär om skördetröskan

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om skördetröskan, en av bondens största maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Lär om traktorn

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om traktorn, en av bondens mest användbara maskiner.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens nya vän

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: F-3
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner

Drönare - bondens smarta kompis

Syftet med övningarna är att uppmärksamma hur teknik, exempelvis drönare, kan skapa nya förutsättningar för både individen och samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Teknik
Tema: Bondens maskiner


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt