Matens märkning och ursprung

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om märkning och matens ursprung.

Genomförande


I början av lektionen får eleverna lära sig mer om olika sätt att märka mat och hur man kan undersöka vilket ursprung som maten har. I fördjupningen får eleverna ta rollen som butiksdetektiver med uppdrag att ta reda på mer om ursprungsmärkning av mat.

Centralt innehåll


Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Hem- och konsumentkunskap
Konsumtion och ekonomi

 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Miljö och livsstil

 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hem- och konsumentkunskap).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här lektionen kommer du att få lära dig mer om olika sätt att märka mat och hur man kan undersöka vilket ursprung som maten har.

Börja med att läsa guiden för de olika märkningarna i bilagan och arbeta sedan med följande uppgift:

 • Välj ut de tre märken du tycker verkar bäst och förklara varför du tycker att just dessa verkar bra.
 • Jämför med en kompis vilka val hon eller han har gjort och prata om varför ni gjorde era val.
 • Avsluta med att utmana din kompis på att spela memory med de olika märkena.

Hemuppgift

 • Undersök hemma om det finns matvaror som har någon märkning.
 • Gör en lista på vilken mat du hittar och vilken märkning den har.
 • Diskutera med dina föräldrar om betydelsen av matens märkning när ni handlar.

Fördjupning

Matdetektiverna
I den här fördjupningen får du ta reda på mer om ursprungsmärkning av mat. Först får du ta reda på lite fakta om ursprungsmärkning och därefter får du ett detektivuppdrag i en riktig mataffär.

Börja med att svara på följande frågor genom att leta efter svaren på bondeniskolan.se.

 • Vad betyder det att en vara är ursprungsmärkt?
 • Några matvaror måste vara ursprungsmärkta, vilka?

Nu är det dags för detektivarbete. Gå till en butik och undersök tio valfria varor.

 • Var det lätt att se vilket land innehållet i varan kom ifrån?
 • Hittade du några varor där namnet var vilseledande? I så fall, på vilket sätt var namnet vilseledande?
 • Vilka varor kostar mest pengar och varför är det så?

Sammanställ resultaten av detektivarbetet och förbered en presentation som du håller för de andra i klassen.

Tips! Ta hjälp av webbtjänsten Våga fråga - få en bonde på köpet i ditt detektivarbete.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Olika märkningar: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/2.-matens-markning_medveten_konsumtion.pdf
Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/2.-matens-markning-och-ursprung---uppgift-i-skolan.pdf
Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/2.-matens-markning-och-ursprung---hemuppgift.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/2.-matens-markning-och-ursprung---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta livsmedelsmärkning: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/livsmedelsmarkning/

Uppföljning och utvärdering


 • Fortsätt detektivarbetet och undersök om maten i skolan är ursprungsmärkt.
 • Varför köper skolan in de råvaror de gör?

Lektioner med samma tema

Matförsörjning nu och i framtiden

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matförsörjning i både ett nationellt och globalt perspektiv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Matematik
Tema: Hållbart samhälle och energi

Bonden är viktig

Syftet med lektionen är att eleverna får fundera och reflektera kring bondens funktion i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Hållbart samhälle och energi

Klimatsmarta grisar och kor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om klimatsmarta val och olika djurs påverkan på klimatet.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbart samhälle och energi

Matdeckarna: The Farm Shop

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om gårdsbutiker, vilka som handlar där och vad de köper och sedan berätta om detta för andra på ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Engelska, Geografi, Svenska
Tema: Hållbart samhälle och energi


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt