Olika typer av lantbruk

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om olika typer av lantbruk som finns i Sverige. Eleverna får en inblick i att det är många olika saker som produceras på olika gårdar.

Genomförande


I övningen får eleverna börja med att ta reda på vilka olika typer av lantbruk som finns i Sverige. Sedan väljer eleverna ut tre exempel och presenterar vad de har lärt sig med hjälp av text och illustrationer. I fördjupningen får eleverna med hjälp av bilder göra en jämförelse mellan ett lantbruk i Sverige och ett lantbruk någon annanstans i världen. Lektionen avslutas med att eleverna lämnar en exit-ticket till läraren, vilket ger läraren en direkt återkoppling och möjlighet att utvärdera vad eleverna har fått ut av lektionen.

Centralt innehåll


Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Geografi
Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
 • Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Förmågor som tränas


 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen (geografi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Undersök vilka olika typer av lantbruk som finns i Sverige genom att arbeta med informationen på bondeniskolan.se (länktips hittar du längre ner på sidan).
 • Sammanställ informationen du hittar och gruppera dina svar efter olika områden som till exempel växter, djur och energi.
 • Gör en kort beskrivning av de olika lantbruken som du har hittat. Exempelvis kan du skriva om olika produkter som man kan framställa från de olika lantbruken.
 • Visa vad du har lärt dig genom att välja ut tre exempel och berätta om dessa med text och illustrationer.

Fördjupning

 • Använd internet och sök efter två bilder som visar upp hur ett lantbruk kan se ut eller vad det producerar.
 • Skriv en kort beskrivande text till bilderna och redovisa detta, gärna digitalt med hjälp av något presentationsprogram.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/1.-olika-typer-av-lantbruk---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/bonden-och-garden/1.-olika-typer-av-lantbruk---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om lantbruk: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/fakta-om-det-svenska-lantbruket/
Fakta om bondejobb: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/Bondejobb/
Film om mjölkbonden: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=jfaT4SjDLXQ

Uppföljning och utvärdering


 • Fundera över två intressanta saker som du har lärt dig under lektionen.
 • Skriv ner dessa på en lapp och lämna till din lärare.

Din lapp ger läraren en möjlighet att utvärdera vad ni har lärt er under lektionen.


Lektioner med samma tema

Din egen drömgård

Låt eleverna fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Din egen drömgård

Eleverna får fundera på skillnader mellan att växa upp på landet och växa upp i stan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Bonden och gården

Gårdar förr och nu

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om gårdar ur ett historiskt perspektiv och se vilka förändringar det svenska jordbruket genomgått. E...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia, Svenska
Tema: Bonden och gården

Min egen gård

Syftet med uppgiften är att eleverna får fundera över frågor som de själva tycker är viktiga för jordbruket.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Bonden och gården

Bonden som entreprenör

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om entreprenörskap och hur olika uppfinningar har påverkat jordbruket och böndernas vardag.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Historia
Tema: Bonden och gården

Matlandet Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om mat från några olika landskap och hur förutsättningar i natur och miljö ligger till grund för lan...

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Bonden och gården

Året på gården

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om hur uppgifter på bondgården växlar med årstiderna.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Bonden och gården


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt