Konventionell odling, fortsättning


Om bonden ska få så stor skörd som möjligt måste grödorna skyddas mot inkräktare. Inkräktare i odlingarna är skadesvampar, ogräs, insekter och andra kryp. För att skydda växterna använder bonden olika typer av växtskydd. Genom att variera grödorna som växer på åkern kan jorden hållas rik på sina egna försvarare, det kallas för biologiskt växtskydd. Om den konventionella odlingen är hotad, kan bonden också använda olika kemiska växtskyddsmedel. 

I Sverige och EU finns olika regler och lagar för konventionell odling. Sverige har de strängaste reglerna i världen när det gäller användning av kemiska växtskyddsmedel. 

Gå tillbaka och läs mer om odling

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt